www.fransvanschooten.nl

Posters

geven informatie over Frans van Schooten en zijn tijd.

posters

Portretten

Op deze webpagina staan portretten van Frans van Schooten Senior, Frans van Schooten Junior en Pieter van Schooten.


Academiegebouw universiteit Leiden

In het Academiegebouw van de universiteit Leiden hangen twee schilderijen van Frans Senior en Junior. Volgens de beschrijving zijn ze gekopieerd naar een ouder, nu onbekend schilderij, wellicht van de hand van Joris van Schooten. Ze zijn gesigneerd "Vandr Mij fec. Ao 1744".

In 1733 besloten curatoren de collegekamer van de medische faculteit, voorheen het nonnenkoor, te verbouwen tot nieuwe Senaatskamer. Het ontwerp was van de schilder Hieronymus van der Meij. In 1735 werd besloten een galerij in te richten van professorenportretten, in beginsel te schilderen door Van der Meij. Hij heeft de schilderijen gemaakt op basis van het werk van Adriaen Cornelisz. Beeldemaker.
Frans van Schooten Junior

Frans Junior is geboren in 1615, halverwege de tachtigjarige oorlog, de opstand van de Nederlanden tegen Spanje en Filips II. Zijn opa vluchtte in 1584 uit Vlaanderen en vestigde zich als bakker in Leiden.

biografie

Biografie

A.J.M. Krikke-Frijns schreef in 1989 over de schilder Hieronymus van der Mij.

Leidsch Jaarboekje

Digital Sources

Beide schilderijen zijn opgenomen in de digitale collectie van de universiteit Leiden.

Digital Sources

Regionaal Archief Leiden

Beide schilderijen zijn opgenomen in de beeldcollectie van het Regionaal Archief Leiden (RAL).

Regionaal Archief Leiden

 

Philips Koninck

In 2010 verscheen op een veiling bij Christie's New York een schilderij van Philips Koninck uit 1656 met de omschrijving "Portrait of Professor Franciscus van Schooten, half-length, holding a pocket watch".
Dit schilderij wordt ook genoemd in de lijst van teruggeven Nazi roofkunst. Het schilderij zou onderdeel uitgemaakt hebben van de collectie Goudstikker en teruggegeven zijn aan de erfgenamen.

Philips Koninck (1619 - 1688) was een Nederlands kunstschilder van genrestukken en portretten.


Op Mutual Art.com stond een beschrijving van het schilderij.

Op de website RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis staat nu een andere omschrijving: Portret van een van de gebroeders Van der Burch, mogelijk Willem van der Burch (1627-1712)

Artwork Details
Dimensions: 40 x 34 in. (102.5 x 87.5 cm.)
Medium: oil on canvas

Sale Information
Auction House: Christie's New York
Event Name: Old Master & 19th Century Paintings, Drawings, & Watercolors
Sale Number: 2282
Date: Jan 27, 2010

Provenance
Property from a Delft family collection; Roos & Roos, Amsterdam, 14 March 1882, lot 109 (unsold). Messrs. van der Burch collection; sale, C. Van Doorn en Zoon, The Hague, 22 November 1886, lot 1 (20 fl). Frau Taco Mesdag van Calcar, The Hague. with Jacques Goudstikker, Amsterdam, by 1928. Baron H. Thyssen-Bornemisza, Schloss Rohoncz, by 1935. with Sala Pares, Barcelona, by 1963. with Jack Kilgore, New York, by 1994.

Mutual art

Deze website heeft een uitgebreide beeldbank.

Mutual Art

Philips Koninck

Op wikipedia staat een korte biografie.

Wikipedia

Restitutie

Op wikipedia staat meer informatie over de restitutie van Nazi roofkunst.

Wikipedia

 

De Waard

In het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7 staat onderaan de biografie van Van Schooten, geschreven door De Waard, informatie over schilderijen en tekeningen van Van Schooten.

Een teekening en inscriptie van van S. kwam voor in het album van Blasius en Descartes teekende zijn wapen in dat van van S. (Verkoopcatalogus Fred. Muller, 22 Nov. 1882, no. 300 en 706). Zijn portret werd in 1654 geschilderd door A. Beeldemaker; een daarnaar door H. van der Mey in de 18e eeuw vervaardigde copie is op de universiteitsbibliotheek te Leiden. Zie voor zijne portretten voorts de Cat. der prentverzameting der gemeente Leiden, 2e Afd. (1907), nos 5974 vv. en Leidsch jaarboekje 1913; het genoemde is o.a. gereproduceerd bij J a p i k s e , Johan de Witt (1915).

DBNL

 

Museum Boerhaave

In 2011 verwierf Museum Boerhaave onderstaand schilderij.


Onderstaande tekst komt uit het persbericht

Museum Boerhaave verwerft portret geleerdenechtpaar uit Gouden Eeuw

Museum Boerhaave heeft de hand weten te leggen op een kwalitatief hoogstaand schilderij uit de Gouden Eeuw dat nauw aansluit bij de eigen collectie. Bij het veilinghuis Lempertz in Keulen kocht het museum zaterdag 14 mei een zeventiende-eeuws Noord Nederlands dubbelportret van een wiskundige en zijn vrouw. Dergelijke geleerdenportretten komen zelden op de markt. De Vereniging Rembrandt en De Stichting dr Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds maakten de aankoop van het olieverfschilderij (afmetingen: 118,5 bij 111,5 cm) mogelijk door in een spoedprocedure het museum financiële steun te verlenen. Het dubbelportret door een onbekende Nederlandse meester brengt de wetenschap van de Gouden Eeuw op prachtige wijze in beeld. De vrouw houdt in haar rechterhand een schietlood. Haar andere hand rust op een proportionaalpasser (waarmee je kon rekenen) en een grafometer (voor het meten van hoeken) - instrumenten zoals die zich ook in de collectie van Museum Boerhaave bevinden. De man houdt een passer vast en een kaartblad met de vestingstad Groenlo. Op tafel liggen een boek dat de stelling van Pythagoras uitlegt, een vel papier met berekeningen en een kompas. Al deze wiskundige instrumenten en documenten hebben te maken met de landmeetkunde. Deze tak van wetenschap is van oudsher nauw verbonden met de Nederlandse cultuur van het aanleggen van polders, het maken van kaarten en de stede- en vestingbouw. Op het gebied van landmeetkunde heeft Museum Boerhaave een instrumentencollectie van internationaal topniveau. Met het nu verworven geleerdenportret wil het museum het menselijke aspect van het wetenschappelijk bedrijf sterker in beeld brengen, en ook de historische context aangeven waarbinnen onze wetenschappelijke helden ten tijde van de Gouden Eeuw opereerden. De maker van het schilderij is vooralsnog onbekend. Wel valt er iets te zeggen over de intrigerende vraag wie de afgebeelde personages zijn. De landmeetkundige attributen op de voorstelling wijzen in de richting van de familie Van Schooten, een Leids geslacht van wiskundigen dat verbonden is met beroemde geleerden als René Descartes en Christiaan Huygens. Nader onderzoek naar het verhaal achter het geleerdenportret moet hierin klaarheid scheppen.

Wie staat er op het schilderij?

Mijn vermoeden is dat Frans van Schooten Senior (1581-1645) afgebeeld is en niet Frans van Schooten Junior (1615-1660).

  1. Eerste argument is de kaart die de man in zijn hand houdt. De kaart toont de vesting van Grol en Senior heeft daar een kaart van getekend. Senior stond dichter bij het landmetersbedrijf en was betrokken bij de belegering van Grol in 1627. Als de man Junior zou zijn, dan is het vreemd dat hij zich laat portretteren met een tekening uit zijn kindertijd.
  2. Tweede argument zijn de overige attributen. Het zijn landmetersinstrumenten: schietlood, gradenboog en kompas. Junior zou zich hebben laten afbeelden met zijn mooie Hollandse Cirkel. Bovendien zou Junior zijn tekeninstrumenten gepakt hebben: de ellipsograaf, parabolograaf en hyperbolograaf.
  3. Derde argument is het boek. Dat boek lijkt op de aantekenboeken die aan Frans van Schooten Senior worden toegewezen. Junior zou eerder zijn eigen boeken op tafel gelegd hebben, bijvoorbeeld De organica conicarum uit 1646 of de Viète Opera mathematica uit 1646 of de Geometria, à Renato Des Cartes uit 1649.

Persbericht

Het persbericht staat op de website van museum Boerhaave.

Portret geleerdenechtpaar

Kaarten

De geschiedenis over de kaart van het beleg van Groenlo in 1627 staat hier.

Grol

 

Litho's

Frans van Schooten

In het regionaal archief Leiden liggen object PV60890 (litho) en object PV60891 (litho in kleur) met beschrijving: Litho in kleur, Frans van Schooten jr. (1615-1660). Hoogleraar in de Wiskunde. Borstbeeld links, met platte kraag en toga. Met naam en 2-reg. lat. onderschrift.

De litho's zijn ook onderdeel van de collectie Bodel Nijenhuis, toegeschreven aan Leendert Springer, gedateerd 1850.Regionaal Archief Leiden

De beeldbank bevat enkele afbeeldingen, het archief bevat trouw-aantekeningen en verder zijn er waardevolle links naar andere websites.
Beide litho's zijn opgenomen in de beeldcollectie van het Regionaal Archief Leiden (RAL).

overzicht
Regionaal Archief Leiden

Digital Sources

Beide litho's zijn opgenomen in de digitale collectie van de universiteit Leiden onder nummer BN1273 en BN1274.

Digital Sources

 

Petrus van Schooten

In het regionaal archief Leiden ligt object PV60895 met beschrijving: Pieter van Schooten (Leiden 1634-1679). Hoogleraar in de Wiskunde. Ten voeten uit, links, zittend in een stoel, in zijn studeervertrek, aan een tafel, waarop een globe. Op de achtergrond een boekenkast, globes en opgenomen gordijn. In medaillon met latijns randschrift. Op de keerzijde: zijn wapen met sterfjaar en latijns randschrift.

 

Petrus van Schooten

In Teylers Museum in Haarlem ligt object TMNK 00981, een zilveren munt van 62 mm doorsnede met beschrijving van de voorzijde "Van Schooten zit in een studeerkamer en meet afstanden op een voor hem staande wereldbol" en van de keerzijde "het gehelmde wapen van van Schooten met daaronder de sterfdatum, 30 november 1679, in cartouche".

Leidsch Jaarboekje

W.K.F. Zwierzina publiceerde in 1913 een artikel over gedenkpenningen.

Penningen